support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Aliurakoitsijoille

Johda työtä tehokkaasti

Aliurakoitsijoiden parempi sitouttaminen projekteihin on tärkeää hankkeen ja projektin kaikille osapuolille. Haasteena on usein puutteellinen yhteinen työsuunnittelu ja päätöksenteko pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välillä.  

Aiforsite auttaaa alihankkijoita tuomalla välineet työpanoksen tehostamiseen, tilannekuvan projektin resurssien optimoimiseen, sekä visuaaliset välineet kehityskohteiden esille tuomiseen.

Aiforsiten hyötyjä aliurakoitsijoille

Välineet työpanoksen tehostamiseen

Tilannekuvan projektien resurssoinnin optimointiin

Visuaaliset välineet kehityskohteiden esille tuomiseen

JOHDA TYÖTÄ TEHOKKAAMMIN

Varmista tehtävien kunnollinen suunnittelu, aloitusedellytykset ja edellytykset seuraavien työvaiheiden onnistuneelle toteutukselle. Viesti helpommin oman työsi etenemisestä ja tuloksista.