support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Keinot tuottavuuden parantamiseen

Keinot parantaa tuottavuutta

Rakentaminen työmaalla tulisi puhtaimmillaan olla asentajien ja muualla esivalmistettujen materiaalien virtaa oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan ja sen tulisi perustua virheettömiin suunnitelmiin niin rakennuksen kuin myös tuotannon osalta. Aiforsiten Artificial Intelligence for Construction (AIC) -ratkaisun avulla voit ratkaista tuottavuusongelman heti seuraavasta rakennusprojektista alkaen.

Tuotannon ennakkosuunnittelu

Ennakkosuunnitteluvaiheessa luotavien kattavien ja huolellisesti suunniteltujen tuotannon suunnitelmien tekemistä varten Aiforsiten kehittämä teknologia mahdollistaa seuraavat osa-alueet:

Katso video

Reaaliaikainen tuotannon johtaminen ja prosessihukan poistaminen

Rakentamisvaiheessa tulee olla tuottavan työn edellytykset kunnossa, työvaihekohtaiset suunnitelmat helposti saatavilla, edeltävät työvaiheet valmiina, materiaalit, joita työvaiheessa tarvitaan tulee olla työpisteellä, ja olosuhteet oikeat tehtävälle työlle. Kaikkien projektiosapuolien tulee tietää mitä ollaan kulloinkin tekemässä.

Aiforsiten kehittämä teknologia mahdollistaa rakentamisvaiheessa seuraavat osa-alueet:

Katso video
Katso video

Paranna tuottavuutta ja hallitse riskejä

Tee ennakkosuunnittelu kattavasti. Laita tuottavan rakentamistyön edellytykset kuntoon. Pidä kaikki projektiosapuolet tietoisina siitä, mitä kulloinkin tapahtuu. Hallitse projektin riskejä kiistattoman tiedon avulla.