support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Koulutus

Työmaalähtöisellä koulutuksella osaksi jokapäiväistä työtä

Uusissa järjestelmissä on järkeä vain silloin kun ne otetaan käyttöön osaksi normaalia jokapäiväistä työtä. Aiforsite haluaa varmistaa asiakkaiden ja kumppanien saaman hyödyn kouluttamalla Artificial Intelligence for Construction (AIC) -järjestelmän jokapäiväiseen käyttöön osana rakennusprojektia. Selkeän ja käytäntölähtöisen koulutuksemme ansiosta AIC-järjestelmä on hyötykäytössä muutamassa päivässä.

Koulutus loppuasiakkaille

Järjestelmäkoulutus on asiakkaan organisaation ja projektin sidosryhmien koulutus AIC-järjestelmän käytöstä, palvelun sisällöstä ja palveluun liittyvästä yhteistoiminnasta projektin aikana. Koulutus sisältää yhteiset työpajat järjestelmän ja palvelun hyödyntämisestä käytännössä kaikissa hankkeen vaiheissa.

Teknologiakoulutus on projektin omalle Digi-insinöörille tarkoitettu koulutus AIC-teknologian käyttöönotosta ja sen hyödyntämisestä projektissa, ylläpidosta sekä tiedon prosessoinnista. Koulutuksessa käydään sovitun ratkaisun – esimerkiksi drone, 360-kamera, olosuhdeanturit, työmaakamerat ja paikkatietojärjestelmä – käyttö palvelussa ja tiedon prosessointi sekä palveluraportointi AIC-järjestelmästä.

Koulutus kumppaneille

Järjestelmä- ja teknologiakoulutus on yhteistyökumppanin koulutus AIC-järjestelmän käytöstä, palvelun sisällöstä ja palveluun liittyvästä asiakkaan organisaation sekä sidosryhmien yhteistoiminnasta.

Palveluprosessikoulutus tekee kumppanien sovituista henkilöistä Digi-insinöörejä. Koulutus kattaa prosessin aina tarjousvaiheesta projektin päättymiseen.

Määrämuotoinen ja työmaalähtöinen käytännön koulutus varmistaa ratkaisun käyttöönoton, henkilöstön sitoutumisen ja hyötyjen saavuttamisen heti projektin alusta asti

Työmaaorganisaatio ja soveltuvat sidosryhmät (esim. aliurakoitsijoiden edustajat) koulutetaan käytännönlähtoisesti käyttämään järjestelmää jotta se otetaan aidosti käyttöön joka päiväisessä työssä. Keskeiset osat ovat mm:

  • Aiforsite tarjoaa tilat valvomostaan sekä fasilitoi ja hoitaa työmaan digitaalisten työkalujen koulutuksen osallistujille
  • Laaditaan olosuhde- ja kosteudenhallintasuunnitelman mukainen anturointisuunnitelma
  • Laaditaan ihmisten-, työkalujen- ja materiaalien paikkatietosuunnitelma
  • Laaditaan työmaasuunnitelma todellisen digitaalisen työmaan päälle
  • Päätetään laatumatriisin eri osa- alueet ja työnäytteet
  • Käydään läpi laatu- ja työturvallisuushavainnointikäytäntö ja toimenpiteiden vastuuttaminen
  • Laaditaan BIM-integroitu tahtiaikatauluun tai laaditaan aikataulu asiakkaan oman mallin mukaisesti
  • Järjestelmän ominaisuudet koulutetaan osallistujille soveltuvin osin hyödyntäen kohteen omaa dataa

Hyödynnä työmaalähtöinen koulutus

Ota ratkaisu vaivatta käyttöön osaksi työmaan normaalia jokapäiväistä työtä. Varmista henkilöstön sitoutuminen ja hyötyjen saavuttaminen heti projektin alusta asti.