support@aiforsite.com | +358 10 212 8955

Ohjelmointirajapinta

Tietolähteet hallittavaksi kokonaisuudeksi

Työmaalle liittyvän tiedon jalostaminen on Aiforsiten toiminnan keskiössä. Sekä Aiforsiten omista lähteistä että asiakkaan tai yhteistyökumppanin järjestelmistä kerätyn tiedon avulla työmaita voidaan johtaa analyyttisesti. Tämä mahdollistaa uusia ulottuvuuksia esimerkiksi rakennusalaa kuormittavan tuottavuusongelman ratkaisemiseksi.

Aiforsiten ohjelmointirajapinnan (API) avulla datavirrat saadaan liikkumaan hallitusti. Sen ansiosta rakentamisen kannalta olennainen tieto kulkee reaaliaikaisesti kaikille rakentamisen sidosryhmille. Tämä mahdollistaa erilaisten sovellusten tuottaman tiedon hyödyntämisen keskitetysti ilman että käyttäjän tarvitsee hakea informaatiota erikseen muista järjestelmistä.

Data liikkumaan johtavien kumppaniemme kanssa

Aiforsite rakentaa kumppanuuksia johtavien toimijoiden kanssa varmistaakseen sujuvan tiedon hyödyntämisen eri järjestelmien välillä. Kumppaneitamme ovat esimerkiksi Carinafour ja Fira Sitedrive.

Carinafour materiaalivirtojen hallintaan

C4 CALS  on paikkariippumaton projektiteollisuuden materiaalinhallintajärjestelmä, joka on integroitavissa joustavasti muihin tietojärjestelmiin. Keskeiset ominaisuudet ovat:

  • Toimituserän hallinta
  • Varaston- ja keräilyjen hallinta
  • Materiaalisaatavuuden hallinta
  • Materiaalien hankinta
  • Kaupintavarastojen hallinta
  • Esivalmistamisen hallinta
  • Reklamaatioiden hallinta
  • Kuljetusten hallinta

Fira Sitedrive aikataulujohtamiseen

Fira Sitedrive on visuaalinen päivittäisjohtamisen sovellus kaikille rakentamisen sidosryhmille. Sen avulla johdat aikataulua yhteistyössä läpi koko rakennushankkeen.

computing

Varmista käyttäjälle helppo kokonaisuus

Varmista toimiva ja helppo käyttäjäympäristö organisaatiolle. Ota käyttöön skaalautuva ja kaikkien tunnettujen alustojen päällä toimiva järjestelmä. Pidä huolta työmaan tiedon liikkuvuudesta valmiiden API-rajapintojen kautta.